Odluke

Npr. 01.12.2020
Npr. 01.12.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019
Odluka o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“ 22/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru člana i zamjenika predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana u Odbor za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019
Odluka o stavljanju van snage Odluke o predlaganju člana u Državnu Regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske 22/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog s 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru člana u Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 20/19 06.03.2019
Odluka o izboru potpredsjednika Vlade Republike Srpske 22/19 06.03.2019
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske 20/19 06.03.2019

Pages