Odluke

Npr. 30.11.2020
Npr. 30.11.2020
Nazivsort ascending Službeni glasnik Datum
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštitiма Закона о дјечјој заштити 122/18 23.12.2018
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Drugog Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu 121/18 23.12.2018
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 48/20 21.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma 103/17 07.11.2017
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma 103/17 07.11.2017
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o raspisivanju republičkog referenduma 68/16 15.07.2016
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 31/20 08.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima 53/20 23.05.2020
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 53/20 23.05.2020

Pages