Javno usmeno nadmetanje za prodaju vozila Audi A8,ponovljeni postupak