Otvoreni parlament

Npr. 27.09.2020
Npr. 27.09.2020
Naziv Broj sjednice Datum Preuzmi
Rezultati glasanja Dvanaeste redovne sjednice Dvanaesta redovna sjednica 24.09.2020 Package icon 12. redovna sjednica.zip
Rezultati glasanja Šesnaeste posebne sjednice Šesnaesta posebna sjednica 07.09.2020 Package icon 16. posebna sjednica.zip
Rezultati glasanja Petnaeste posebne sjednice Petnaesta posebna sjednica 29.07.2020 Package icon 15. posebna sjednica.zip
Rezultati glasanja Jedanaeste redovne sjednice Jedanaesta redovna sjednica 22.07.2020 Package icon 11. redovna sjednica.zip
Rezultati glasanja Desete redovne sjednice - drugi nastavak Deseta redovna sjednica - drugi nastavak 02.07.2020 Package icon 10. redovna sjednica - 2. nastavak.zip
Rezultati glasanja Desete redovne sjednice - prvi nastavak Deseta redovna sjednica - prvi nastavak 01.07.2020 Package icon Deseta redovna sjednica - prvi nastavak.zip
Rezultati glasanja Desete redovne sjednice Deseta redovna sjednica 25.06.2020 Package icon Deseta redovna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Devete redovne sjednice Deveta redovna sjednica - drugi nastavak 04.03.2020 Package icon Deveta redovna sjednica - drugi nastavak.zip
Rezultati glasanja Jedanaeste posebne sjednice Jedanaesta posebna sjednica 27.02.2020 Package icon Jedanaesta posebna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Devete redovne sjednice Deveta redovna sjednica 20.02.2020 Package icon Deveta redovna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Desete posebne sjednice Deseta posebna sjednica 18.02.2020 Package icon Deseta posebna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Devete posebne sjednice Deveta posebna sjednica 24.12.2019 Package icon Deveta posebna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Osme posebne sjednice Osma posebna sjednica 18.12.2019 Package icon Osma posebna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja drugog nastavka Osme redovne sjednice Osma redovna sjednica - drugi nastavak 11.12.2019 Package icon Osma redovna sjednica - drugi nastavak.zip
Rezultati glasanja prvog nastavka Osme redovne sjednice Osma redovna sjednica - prvi nastavak 06.12.2019 Package icon Osma redovna sjednica - prvi nastavak.zip
Rezultati glasanja Osme redovne sjednice Osma redovna sjednica 28.11.2019 Package icon Osma redovna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja Sedme posebne sjednice Sedma posebna sjednica 12.11.2019 Package icon Sedma posebna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja prvog nastavka Sedme redovne sjednice Sedma redovna sjednica - prvi nastavak 31.10.2019 Package icon Sedma redovna sjednica - prvi nastavak.zip
Rezultati glasanja Sedme redovne sjednice Sedma redovna sjednica 24.10.2019 Package icon Sedma redovna sjednica_0.zip
Rezultati glasanja drugog nastavka Šeste redovne sjednice Šesta redovna sjednica - drugi nastavak 11.10.2019 Package icon Sesta redovna sjednica - drugi nastavak.zip