Клуб посланика Социјалистичке партије Српске - СПС

Предсједник

Социјалистичка партија Српске - СПС

Замјеник предсједника

Социјалистичка партија Српске - СПС

Члан

Социјалистичка партија Српске - СПС
Социјалистичка партија Српске - СПС