Усвојени Дневни ред Шесте редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
17.09.2019

Усвојени Дневни ред Шесте редовне сједнице:

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Констатовање оставке министра трговине и туризма у Влади Републике Српске Драгице Ковач и Приједлог одлуке о избору министра трговине и туризма у Влади Републике Српске;
 3. Приједлог закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о личном имену;
 6. Приједлог закона о ликвидационом поступку;
 7. Приједлог закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 8. Приједлог закона о измјени Закона о насљеђивању;
 9. Приједлог закона о измјенама Закона о привредним друштвима;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;
 19. Нацрт закона о електричној енергији;
 20. Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске;
 21. Нацрт закона о измјени Закона о судским таксама;
 22. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама;
 23. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 24. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;
 25. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;
 26. Приједлог стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године;
 27. Приједлог стратегије за унапређивање положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028. године;
 28. Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;
 29. Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. „Знање за развој“, за период 01.10.2017 – 30.06.2019. године;
 30. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2018. годину;
 31. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. – 31.12.2018. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2018. годину;
 32. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
 33. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2018. годину; в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансисјком пословању за период 01.01. – 31.12.2018. године.
 34. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године; б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2019. годину;
 35. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2018. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;
 36. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2018. годину;
 37. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2018. годину;
 38. Извјештај о о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2018. године;
 39. а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2018. годину; б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2018. годину;
 40. а) Извјештај о раду ЈП Радио–телевизије Републике Српске за 2017. годину, са Планом рада за 2018. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизије Републике Српске; б) Извјештај о раду ЈП Радио –телевизија Републике Српске за 2018. годину, с Планом рада за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске;
 41. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године;
 42. Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019. године) за 2018. годину;
 43. Информација о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018. годину;
 44. Приједлог одлуке о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској;
 45. Избор и именовања.