Усвојени Дневни ред Седме редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
22.10.2019

Усвојени дневни ред 7. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о заштити од пожара;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 10. Нацрт закона о заштити менталног здравља;
 11. Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 14. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године;
 15. Приједлог стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године);
 16. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.);
 17. Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. године;
 18. Нацрт стратегије за унапређивање и заштиту права припадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година;
 19. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године;
 20. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 21. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства трговине и туризма Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; б) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; в) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за период 01.01. – 31.12.2018. године; г) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Министарства рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године; д) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 22. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2018. годину;

 23. Избор и именовања.