Приједлог дневног реда Осме посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
16.12.2019

Приједлог дневног реда 8. посебне сједнице:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. година, по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину, по хитном поступку;

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину, по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима, по хитном поступку; 

5. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години

6. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске у 2020. години;

7. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2020. годину.