Зоран Видић

Зоран Видић

Датум рођења: 
23.02.1985
Мjесто рођења: 
Славонски Брод
Пребивалиште: 
Брод
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: