Извјештај Одбора у вези са Шестом редовном сједницом