Извјештај Одбора у вези са Четвртом редовном сједницом