Извјештај Одбора у вези са Трећом посебном сједницом