Извјештај Одбора у вези са Петом редовном сједницом