Извјештај Одбора у вези са Осмом редовном сједницом