Извјештај Одбора у вези са Другом редовном сједницом