Извјештај Одбора у вези са Деветом редовном сједницом