Народни посланик Јелена Тривић Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ: Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, затражила је 5. јуна 2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОД ФОНДА ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Са проблемом ниске пензије обратила ми се Љубица Милановић, из Костајнице, рођена 27. 12. 1954. године у Драшковцу, Хрватска. Радила је 2 године и 7 мјесеци у Србији и 33 године у Босни и Херцеговини.

                По њеним ријечима, Љубица има пензију коју прима од нашег Фонда ПИО у износу од 225 КМ, те из Србије 9 евра.

                Њено питање је како за 33 године радног стажа она има пензију која је нижа од минималне пензије за кориснике који имају 30 година радног стажа (она има 33) и зашто јој приликом повећања пензија од 2 или 3% пензија расте само 1 КМ?

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 0-98/2019-62

Датум: 14. 6. 2019. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Трг јасеновачких жртава 1

78000 Бања Лука

Предмет: Посланичко питање – обавјештење, доставља се;

Поштовани,

У вези са Вашим дописом број: 02/2-792-126/19 од 10. 6. 2019. године а везано за тражење обавјештења народног посланика Јелене Тривић, Клуб посланика ПДП, затраженог између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 5. јуна 2019. године, које гласи „Са проблемом ниске пензије обратила ми се Љубица Милановић, из Костајнице, рођена 27. 12. 1954. године у Драшковцу, Хрватска. Радила је 2 године и 7 мјесеци у Србији и 33 године у Босни и Херцеговини. По њеним ријечима, Љубица има пензију коју прима од нашег Фонда ПИО у износу од 225 КМ, те из Србије 9 евра. Њено питање је како са 33 године радног стажа она има пензију која је нижа од минималне пензије за корисника који имају 30 година радног стажа (она има 33) и зашто јој приликом повећања пензија од 2 или 3% пензија расте само 1 КМ?“ извршене су провјере у евиденцијама Фонда те достављамо одговор како слиједи:

  • Милановић Љубица, рођена 27. 12. 1954. године корисник је права на старосну пензију, почев од 01. 12. 2011. године. Укупан пензијски стаж износи 35 година 0 мјесеци и 13 дана, од тога стаж у Србији у трајању 02 године 08 мјесеци и 29 дана, стаж у Републици Српској у трајању 19 година, 06 мјесеци и 09 дана и стаж у бившој БиХ у трајању 12 година 08 мјесеци и 15 дана. Према наведеном именована је корисник сразмјерне пензије. Право на пензију је одређено на правилан и законом заснован начин, сходно стажу оствареном у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској и Србији, те је пензија именованог корисника, по свом обиљежју, сразмјерна а не самостална.

Одредбама члана 85. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 134/11, 82/13 и 103/15) дефинисана је најнижа пензија и њени износи у пет нивоа у зависности од дужине пензијског стажа. Почев од 01. 01. 2019. године износе:

  • Најнижа пензија за пензијски стаж до 15 година износи .................... 191,91 КМ
  • Најнижа пензија за 15-20 година пензијског стажа износи ............... 230,31 КМ
  • Најнижа пензија за 20-30 година пензијског стажа износи ............... 268,68 КМ
  • Најнижа пензија за 30-40 година пензијског стажа износи ............... 307,09 КМ
  • Најнижа пензија за 40 година и више пензијског стажа износи ..... 383,87 КМ

У члану 86. је прописано да се одредбе члана 85. о најнижој пензији Закона о пензијском и инвалидском осигурању не односе се на сразмјерне пензије остварене примјеном међународних уговора о социјалном осигурању и Споразума о међусобним правима и обавезама у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања у БиХ.

На основу изложеног може се потврдити да се у случају корисника Милановић Љубице ради о кориснику сразмјерне пензије, а не самосталне пензије, која се сходно законским прописима, одређује за стаж осигурања остварен у двије или више држава. При томе свака држава, односно њен носилац осигурања, одређује сразмјерну пензију и врши исплату сразмјерне пензије за стаж остварен на подручју те државе. Стога именована корисница права иако са укупним пензијским стажом у трајању 35 0 13 дана не може бити сврстана у четврти ниво најниже пензије, за стаж од 30-40 година, са износом 307,09 КМ, већ јој се, сходно израчуну, као кориснику сразмјерне пензије, исплаћује пензија у износу 232,50 КМ,  а за стаж остварен у БиХ – Републици Српској док се други припадајући износ, по основу 02 године 08 мјесеци и 29 дана исплаћује од стране носиоца осигурања у Србији, гдје је тај стаж и остварен.

У вези са питањем зашто именованом кориснику приликом повећања пензија од 2 до 3% пензија расте за само 1 КМ извршили смо провјере у евиденцијама ликвидатуре пензија те потврђујемо да се именованом кориснику, као и свим другим корисницима права, приликом повећања пензија долази до повећања износа пензија пропорционално проценту усклађивања односно повећања. У јануару 2013. пензија је повећана за 3,04 КМ, у септембру 2013. за 6,76 КМ, у јануару 2014. за 4 КМ, у октобру 2014. за 4,08 КМ, у јануару 2015. за 3,43 КМ, у октобру 2017. за 6,34 КМ, у априлу 2018. за 4,35 КМ, у јуну 2018. за 5,55 КМ и јануару 2019. за 4,94 КМ.

С поштовањем,

 

Шеф Кабинета                                                                                                     ДИРЕКТОР

         Тихомир Јоксимовић                                                                                     Др Младен Милић

                (ПОТПИС)                                                                                                      (ПОТПИС и ПЕЧАТ)

 

 

05.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10