Народни посланик Јелена Тривић предсједнику Владе Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине, 26. августа 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, господину Радовану Вишковићу

                Молим Вас да ми одговорите на питање у којој фази је израда Регистра запослених у јавном сектору, укључујући и здравствени систем? Када тачно планирате да Регистар буде завршен?

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

                У Експозеу који сте изложили пред народним посланицима на сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17. 12. 2018. године, на странама 29 и 30 Експозеа навели сте сљедеће:

                „Успоставићемо Регистар запослених у јавном сектору, укључујући и здравствени систем, а циљ је да се истим обухвате сви запослени у Републици Српској који плату примају из јавних средстава, ради стварања јединствене евиденције броја запослених и транспарентијег коришћења буџетских средстава за лична примања запослених, што ће бити основ за операционализацију стратешких планова за смањење укупне потрошње на плате.“

                Текст Експозеа доступан је на сајту Владе Републике Српске, http://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf.

                С тим у вези, постављам посланичко питање како је претходно наведено.

ОДГОВОР:

Број : 10.1-011-378/19

Дана: 04.09.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                                                    

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 26. августа 2019. године, посланичко питање упућено Предсједнику Владе Републике Српске, господину Радовану Вишковићу, а оно гласи:

 

    „Молим Вас да ми одговорите на питање у којој фази је израда регистра запослених у јавном сектору, укључујући и здравствени систем? Када тачно планирате да Регистар буде завршен?

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

    У експозеу који сте изложили пред народним посланицима на сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 17.12.2018. године, на странама 29 и 30 Експозеа навели сте сљедеће:

„Успоставићемо Регистар запослених у јавном сектору, укључујући и здравствени систем, а циљ је да се истим обухвате сви запослени у Републици Српској који плату примају из јавних средствав, ради стварања јединствене евиденције броја запослених и транспарентнијег коришћења буџетских средстава за лична примања запослених, што ће бити основ за операционализацију стратешких планова за смањење укупне потрошње на плате.“

Текст Експозеа доступан је на сајту Владе Републике Српске, http://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf.

С тим у вези, постављам посланичко питање како је претходно наведено.“

 

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

 

ОДГОВОР

 

Влада Републике Српске је обезбиједила законске претпоставке за израду Регистра запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске, доношењем Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске 2017. године.

У току су усаглашавања питања у вези техничких припрема за приступање изради софтверских рјешења са Свјетском банком која прати пројекат израде поменутог Регистра и која је партнер.

На реду су активности Свјетске банке али и осталих нивоа власти који треба да донесу исти закон, да би могли наставити са даљом процедуром, како је и планирано реформском агендом.

Влада прати све активности партнера и обавља техничка усаглашавања у међувремену, те се стварају законски услови да се обухвате и запослени у здравственом систему јер је крајњи циљ обухватити све кориснике буџетских средстава, што је добар основ за вршење анализе свих радних мјеста која ће бити обухваћена овим регистром и утврђивање јавне потрошње.

Када Свјетска банка као партнер и остали нивои власти који су преузели исту обавезу као и Република Српска која је своје предуслове испунила, заврше активности које су у току а које су неизоставан дио цијелог процеса, Влада Републике Српске ће спремно наставити даље провођење обавезе доношења Регистра запослених код корисника буџетских средстава.

 

С поштовањем,                                                                                                              

        М и н и с т а р

 

                                                                                                                                                      Лејла Решић

 

Достављено:

-Наслов,

-а/а

 

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

26.08.2019

Име посланика:

Сазив: 
10