Народни посланик Јелена Тривић Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине, 26. августа 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Молим Вас да ми одговорите на питање колико износи дуг Инвестиционо развојне банке Републике Српске као дио укупног дуга Републике Српске са стањем на дан 31. 12. 2018. године?

                Молим Вас да ми наведете кретање дуга у периоду од 2014 – 2018. године, односно да ми наведете износ дуга Инвестиционо развојне банке са стањем на крају сваке године (на дан 31. 12.) у периоду од 2014 – 2018. године.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1788-1/19

Датум: 29.08.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила је између двије сједнице   Народне скупштине Републике Српске, дана 26. августа 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Молим Вас да ми одговорите на питање колико износи дуг Инвестиционо развојне банке Републике Српске као дио укупног дуга Републике Српске са стањем на дан 31.12.2018. године?

Молим Вас да ми наведете кретање дуга у периоду 2014-2018  године, односно да ми наведете износ дуга Инвестиционо развојне банке са стањем на крају сваке године (на дан 31.12.) у периоду од 2014-2018. године.

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Тражени подаци налазе се у Информацији о дугу са стањем на дан 31.12.2018. године  која је доступна на сајту Министарства финансија.

Иста  је усвојена на 23. сједници Владе Републике Српске, и упућена  у Народну скупштину Републике Српске на усвајање.

Такође, Министарство финансија, сваке године благовремено доставља у Народну скупштину Републике Српске информације о дугу закључно са 31.12. протекле године, те на основу тога, тражене податке из другог дијела питања можете пронаћи у истим које су доступне  и на нашем сајту.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

26.08.2019

Име посланика:

Сазив: 
10