Народни посланик Јелена Тривић Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине, 26. августа 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Молим Вас да ми одговорите на питање колико износи дуг јавних предузећа као дио укупног дуга Републике Српске на дан 30. 6. 2019. године?

                Молим Вас такође да ми у одговору разврстате дуг јавних предузећа по сваком јавном предузећу којим управља Влада Републике Српске, односно да дуг јавних предузећа рашчланите појединачно по јавним предузећима и то на дан 30. 6. 2019. године.

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1789-1/19

Датум: 05.09.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила је између двије сједнице   Народне скупштине Републике Српске, дана 26. августа 2019. године, сљедеће посланичко питање:

Молим Вас да ми одговорите на питање колико износи дуг јавних предузећа као дио укупног дуга Републике Српске на дан 30.06.2019. године?

Молим Вас такође да ми у одговору разврстате дуг јавних предузећа по сваком јавном предузећу којим управља Влада Републике Српске, односно да дуг јавних предузећа рашчланите појединачно по јавним предузећима и то на дан 30.06.2019. године.

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Стање дуга јавних предузећа и ИРБ-а, као дио укупног дуга Републике Српске, а по евиденцији коју води Министарство финансија Републике Српске, на дан 30.06.2019. године износи 1.209,70 милиона КМ, од чега се:

  • на дуг МХ Електропривреда Републике Српске односи 280,57 милиона КМ,
  • на дуг Жељезница Републике Српске а.д.  односи 126,53 милиона КМ,
  • на дуг ИРБ-а Републике Српске односи 166,74 милиона КМ,
  • на дуг ЈП Аутопутеви Републике Српске д.о.о. односи 512,87 милиона КМ,
  • на дуг ЈП Путеви Републике Српске односи 89,12 милиона КМ, те
  • на дуг комуналних предузећа (ДЕП-ОТ, ЕКО-ДЕП, "Водовод и канализација Бијељина" а.д., Водовод Пале, Водовод Бања Лука  и др.) односи 33,87 милиона КМ.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                     Зора Видовић

26.08.2019

Име посланика:

Сазив: 
10