Народни посланик Јелена Тривић Министарству правде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 31. маја 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                 У којој је фази предмет Жељка Благојевића, број: 71 0 Р 243166 16Р, и зашто још увијек није почело суђење по овом предмету?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052- 4971/19

Датум: 05.07.2019.године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

                    Предмет:  Одговор на посланичко питање.-

                    Народни посланик Јелена Тривић из Клуба посланика ПДП-а, поставила је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане дана 31.05.2019.године, сљедеће посланичко питање:

                    „ У којој фази је предмет Жељка Благојевића, број: 71 0 П 243166 16П, и зашто још увијек није почело суђење у овом предмету?“

                    У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                    Министарство правде Републике Српске је предметно посланичко питање упутило Основном суду у Бања Луци, као надлежном суду , а који је доставио сљедећи одговор:  

                „У правној ствари која се води пред овим Судом, а под бројем  71 0 П 243166 16 П, тужиоца Благојевић Жељка сина Бранка из Бањалуке, Павловац бб, заступаног по Центру за пружање бесплатне правне помоћи, канцеларија Бања Лука, против тужених Благојевић Гордане, кћи Бранка, из Бања Луке Павловац бб, Благојевић Ружице супруге Бранка из Бања Луке Павловац бб, Богдановић Бране, кћи Бранка из Бања Луке, Франца Шуберта бр.29, Цвијић Савјете кћи Бранка из  Бања Луке Павловац бб, Ловрић Новака сина Гојка из Бања Луке Павловац бб и Марјанац Раде сина Илије из Бања Луке, Павловац бб,  ради утврђења и предаје у посјед, поступајући судија је дана 25.05.2017. године донијела Рјешење којим се тужба одбацује, цијенећи околности да су сви тужени јединствени супарничари, а страначка способност је процесна претпоставка од чије уредности зависи допустивост суђења, те да   тужени Ловрић Новак, Марјанац Раде и Благојевић Ружица у вријеме подношења тужбе нису били живи и не могу бити странка у поступку.

                Благовремено изјављеном жалбом, тужилац путем пуномоћника, је побијао првостепено рјешење у цијелости.

                Рјешењем Окружног суда у Бањој Луци од дана 06.03.2018. године, жалба тужиоца је уважена,  рјешење Основног суда у Бањој Луци број 71 0 П 243166 16 П од 25.05.2017. године укинуто, а предмет је враћен првостепеном суду на поновни поступак.

                Поступајући по упутама Окружног суда, поступајући судија је рјешењем од 18.02.2019. године, тужбу  примљену код овог суда  дана 29.07.2016. године, вратио  на исправку и допуну, те је тужилац позван да суду у року од 8 дана од дана пријема овог рјешења достави исправЉену и допуњену тужбу.

                Дана 20.03.2019. године  тужилац је доставио поднесак којим је тужба примљена код овог суда дана 29.07.2016. године, исправљена и допуњена, те је иста достављена туженим странама на одговор.

                Дана 14.06.2019. године у овај Суд је запримљен одговор на тужбу Савјете Цвијић.

                Евиденција у овом предмету је одређена за дан 30.07.2019. године, а предмет је у редовној процедури рада и поступања у складу са хронологијом поступања предвиђеним Планом рјешавања старих предмета за 2019. годину.

 

                  

                                                                                                                      М И Н И С Т А Р

                                                                                               Антон Касиповић           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019

Име посланика:

Сазив: 
10