Народни посланик Јелена Тривић Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, затражила је 27. маја 2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОД ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

                С обзиром да је ревизија финансијских извјештаја Инвестиционо – развојне банке обављена и објављена посљедњи пут 2012. године (за извјештајни период 01. 01 – 31. 12. 2011. године), постављам сљедеће питање:

 

  • Када Главна служба за ревизију јавног сектора планира да проведе ревизију финансијских извјештаја Инвестиционо – развојне банке Републике Српске?

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 01/0205-312-1/19

Дана: 31.5.2019.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретар

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

                    Веза: Ваш акт број: 02/2-792-122/19 од 27.5.2019. године

Народни посланик Јелена Триви, 27.5.2019. године затражила је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске одговор на питање: „Када Главна служба за ревизију јавног сектора планира да проведе ревизију финансијских извјештаја Инвестиционо – развојне банке Републике Српске“.

У вези са наведеним достављамо следећи одговор:

У складу са чланом 18. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број, 98/05 и 20/14) Главна служба за ревизију има обавезу да сваке године проводи финансијску ревизију институција Републике Српске наведене у поменутом члану закона (обавезне ревизије). Такође, поред обавезних финансијских ревизија, у складу са наведеним законом, врши се финансијска ревизија других институција Републике Српске (периодичне ревизије). Фактори који утичу и на основу којих се доноси Годишњи план ревизијских активности су рокови прописани Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, број локалних заједница, јавних предузећа и других институција јавног сектора у Републици Српској, висина буџета/ финансијског плана, проток времена од спровођења перидичних ревизија, дата мишљења, број и статус препорука, расположивост људских ресурса и друго.

Сходно наведеном главни ревизор доноси годишњи план за област финансијске ревизије за наредну годину и доставља га надлежном скупштинском одбору. Ревизије се спроводе сходно наведеном плану.

Чланом 23. Закона утврђено је да „Народна скупштина или надлежни скупштински одбор може захтијевати од Главне службе за ревизију да изврши посебну ревизију. За захтјеве по посебним ревизијама обезбиједиће се посебна средства (став 1), те  да ће „Главна служба израдити посебне ревизије и на захтјев Владе Републике Српске, уз сагласност надлежног скупштинског одбора“ (став 2).

Годишњим планом ревизијских активности за 2019. годину није планирана обухваћена ревизија финансијских извјештаја Инвестиционо-развојне банке Републике Српске. Међутим, уколико буду упућени захтјеви за посебну ревизију (члан 23. Закона), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске че поступити у складу са законом.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                         Главни ревизор

                                                                                                                                            Јово Радукић

                                                                                                                                    (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

27.05.2019

Име посланика:

Сазив: 
10