Народни посланик Томица Стојановић Министарству правде, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС-а, поставио је између двије сједнице, 22. децембра 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

 

                Тражим да се достави податак везано за ''Агенцију за управљање одузетом имовином'' у следећем смислу.

                Колико је одузете имовине, односно са којом одузетом имовином је Агенција управљала од њеног формирања, те шта се ради са одузетом имовином.

                Поред тога, тражим податак колико радника тренутно ради у поменутој агенцији.

ОДГОВОР:

Број: 08.040/052-9180/18

Датум: 21.01.2019. године

     НАРОДНА СКУПШТИНА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

     Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС-а, поставио је између двије сједнице, 22. децембра 2018. године, Министарству правде  посланичко питање:

     „Тражим да се достави податак везано за Агенцију за управљање одузетом имовином у следећем смислу. Колико је одузете имовине, односно са којом одузетом имовином је Агенција управљала од њеног формирања, те шта се ради са одузетом имовином. Поред тога, тражим податак колико радника тренутно ради у поменутој агенцији“.

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

                                                            О Д Г О В О Р  

Министарство правде Републике Српске, у складу са чланом 80. став 1. Пословника о раду Владе Републике Српске постављено посланичко питање упутило је ради припремања одговора Агенцији за управљање одузетом имовином. У том смислу, достављамо одговор Агенције за управљање одузетом имовином као одговор на посланичко питање како слиједи:  

  • У периоду од оснивања (2010. година) до краја 2018. године Агенција за управљање одузетом имовином управљала је одузетом имовином укупне вриједности 23.429.547,22 КМ. Вриједност привремено одузете имовине која је у овом периоду предата Агенцији на управљање износи 21.987.290,38 КМ, а вриједност трајно одузете имовине која је у овом периоду предата Агенцији на управљање износи 1.442.256,84 КМ. Укупна вриједност привремено одузете имовине која је враћена власницима по окончању поступака за одузимање имовине износи 9.764.695,29 КМ. Привремено одузета имовина се у поступку управљања складишти, чува и одржава, а трошкове чувања и одржавања сноси Агенција. По правоснажном окончању поступака, а на основу правоснажних судских одлука о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела, имовинске користи прибављене кривичним дјелом и предмета кривичног дјела укупна вриједност трајно одузете имовине којом је управљала Агенција, закључно са даном 31.12.2018. године износи 12.685.547,13 КМ. У поступку управљања са трајно одузетом имовином у буџет Републике Српске уплаћено је новца у износу од 517.228,67 КМ. Трајно одузета имовина као својина Републике Српске, укупне вриједности 11.513.896,02 КМ, предата је другим надлежним тијелима Републике Српске на даље управљање (акције у привредним друштвима, моторна возила, информатички уређаји, опрема и сл.). Имовина укупне вриједности 10.650,00 КМ је по одлукама Владе Републике Српске поклоњена другим правним лицима од друштвеног, односно јавног интереса. За трајно одузету покретну имовину укупне вриједности 4.691,08 КМ  и трајно одузету непокретну имовину укупне вриједности 639.055,16 КМ још нису завршене све потребне активности ради доношења одлука о располагању.

У Агенцији за управљање одузетом имовином тренутно је запослено 15 радника.“

 

                    С поштовањем,

 

                                                                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                             Антон Касиповић

 

 

22.12.2018

Име посланика:

Сазив: 
10