Народни посланик Славиша Марковић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славиша Марковић, Клуб посланика ПДП  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Шта је данас са Удружењем пољопривредних произвођача ''Агросемберац'' из Бијељине? Ко је био овлаштено лице у наведеном удружењу, која су средства повукли у претходном периоду из Министарства пољопривреде, који износ, да ли данас то удружење живи, да ли су средства која су дата наведеном удружења била у складу са законом и правилником о додјели подстицаја, да ли је удружење доставило извјештај надлежном министарству о утрошку средстава и по ком основу су наведена миистарства повлачила средстава из Министарства пољопривреде, тражим одговор у писменој форми.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-355/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Славиша Марковић (Клуб посланика ПДП) је на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године поставио сљедеће посланичко питање:

            „Шта је данас са Удружењем пољопривредних произвођача „Агросемберац“ из Бијељине? Ко је био овлаштено лице у наведеном удружењу, која су средства повукли у претходном периоду из Министарства пољопривреде, који износ, да ли данас то удружење живи, да ли су средства која су дата наведеном удружења била у складу са законом и правилником о додјели подстицаја, да ли је удружење доставило извјештај надлежном министарству о утрошку средстава и по ком основу су наведена министарства повлачила средства из Министарства пољопривреде, тражим одговор и писменој форми, тако да нема потребе да сад одговарате.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Након остваривања права на новчане подстицаје у 2010. години, Удружење пољопривредних произвођача „Агросемберац“ из Бијељине се није више обраћало Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, односно Агенцији за аграрна плаћања Републике Српске, са новим захтјевом, те с тога, министарство не располаже са информацијом да ли је ово удружење и даље активно. Овлаштено лице у удружењу пољопривредних произвођача „Агросемберац“  је био Радо Ристић из Бијељине. Овом удружењу, које је подносило захтјеве у име Мјесних заједница, су одобрена новчана средства за изградњу водовода, путевa и јавне расвјете, у укупном износу од 1.149.634,27 КМ. Наведена средства су одобрена у складу са чланом 91., Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2010. годину, којим је дефинисано да право на средства за остваривање подршке у изградњи, поправци и уређењу сеоске инфраструктуре могу остварити удружења грађана, мјесне заједнице и јединице локалне самоуправе. Удружење „Агросемберац“ је доставило извјештаје о утрошку одобрених средстава, што је и констатовано приликом редовне ревизијске контроле од стране Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

 

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                      проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9