Народни посланик Новак Мотика Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Према нашим информацијама с којима располажемо, подстицај укупно исплаћено тек неколико око 15 милиона, по мени задњих седам, осам година, никад постицаји нису дуже каснили, моје питање је:

 Када ће Министарство предузети мјере да ови подстицаји буду редовно исплаћивани за ону категорију становништва, ја бих рекао, која највише ради у овој земљи?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.1-011-354/15

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Новак Мотика (Клуб посланика СДС-СРС РС) је на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године поставио сљедеће посланичко питање:

„Према нашим информацијама с којима располажемо, подстицај укупно исплаћено тек неколико око 15 милиона, по мени, задњих седам, осам година, никад подстицаји нису дуже каснили, моје питање је: Кад ће Министарство предузети мјере да ови подстицаји буду редовно исплаћивани за ону категорију становништва, ја бих рекао, која највише ради у овој земљи?“     

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Аграрни сектор Републике Српске је у 2014. години претрпио огромне, директне и индиректне, штете, настале као посљедица екстремних елментарних непогода, прије свега, поплаве. У складу са одлукама Владе Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је предузело низ мјера с циљем ублажавања насталих посљедица. Приоритетне активности министарства су се односиле на хитну обнову производње у оштећеном подручју како би се одржао ниво производње и дохотка пољопривредних газдинстава, те обезбиједили услови за наставак производног циклуса у наредној години. Неке од мјера које су реализоване у протеклом периоду су:

  • Обезбјеђен репроматеријал за обнову производње на угроженом подручју (сјеменски и садни материјал, безвирусни садни материјал у повртарству и воћарству) као и залихе сточне хране и репроматеријала за заснивање производње у јесен 2014 и наставак производње у 2015;
  • Извршен отпис дијела годишње концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у свјојини РС за 2014. годину, за кориснике у угроженим подручјима;
  • Обезбијеђено повећање регреса за дизел гориво произвођачима у угроженим подручјима (повећање квоте за додатних 50 l/ha у ратарству и повртарству и додатних 25 l/ha у воћарству);
  • Извршен отпис дуга за ђубриво за 2012. годину свим пољопривредним произвођачима у Републици Српској;
  • Обезбијеђена обртна средства, кроз посебне кредитне линије ИРБ, као револвинг средства по најповољнијој каматној стопи до 4%, за финансирање потреба субјеката у примарној производњи и прехрамбеној индустрији;
  • Иницирано продужење грејс периода за кредите ИРБ-а за субјекте који откупљују домаће пољопривредне производе на период дужи од периода дефинисаног Правилима пласмана ИРБ (12 + 12 мјесеци, у виду  револвинга);
  • Преусмјерен дио средстава по основу међународних кредитних споразума у области пољопривреде и руралног развоја (ИФАД, Свјетска Банка);
  • Проведене мјере заштитног цијепљење животиња и контроле здравственог статуса млијечних фарми;
  • Проведена измјена Плана расподјеле подстицајних средстава и Правилника о условима и начину усмјеравања подстицајних средстава за 2014. годину у циљу подршке текућој производњи и мјерама за ублажавање штета од поплава;
  • На основу података обрађених у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који се односе на штете, настале на пољопривредним газдинствима, од поплава у 2014. години, из Фонда солидарности за обнову Републике Српске је, у 2015. години, исплаћен износ од 12 милиона КМ.

Поред наведеног, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је измирило све обавезе настале по основу поднесених захтјева за исплату новчаних подстицаја у 2014. години. Укупни износ новчаних средстава за исплату подстицаја за развој пољопривреде и села, у 2015. години, износи 60 милиона КМ. У складу са Програмом рада и на основу расположивог буџета, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске реализује подршку пољопривреди путем субвенција, стриктним коришћењем аграрног буџета за текућу годину (60 милиона КМ), у складу са дефинисаним правилима усмјеравања новчаних средстава. Новчана средстава за подршку пољопривреди у текућој години не могу бити већа од планираног обима утврђеног у Буџету РС, а приоритет усмјеравања средстава је у подршци текућој производњи.  

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је, закључно са 13.11.2015. године, по основу створених обавеза за новчане подстицаје, исплатила 20.326.786,54 КМ, док су у систем трезорског пословања унесени подаци за исплату још 12.693.016,54 КМ. Исплата преосталог дијела подстицајних средстава ће се вршити одређеном динамиком, у складу са расположивим средствима у оперативном буџету. Дио исплате ће се вршити и у 2016. години јер се одређене подстицајне мјере реализују континуирано, односно, не прекидају се завршетком календарске године и јер се буџетска година не подудара са крајем календарске године.

 

                                                                                                             М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                         проф. др Стево Мирјанић

 

21.10.2015
Сазив: 
9