Народни посланик Недељко Гламочак Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Ових дана је отпочела површинска експлоатација угља у МЗ Масловаре у Котор Варошу, у непосредној близини самих кућа, пошто на отвору није било никога из Владе интересује ме да ми одговорите:

Знате ли ви за отпочињање експлоатације угља у овој МЗ, ко врши експлоатацију, под којим условима и да ли посједују све потребне и одговарајуће дозволе?

ОДГОВОР:

Број: 15.02-011-351/15

Датум, 05.11.2015.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству je дана 28.10.2015. године, путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број 04.2-011-339/15 од 27.10.2015. године, достављено посланичко питање народног посланика Недељка Гламочака.

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС-а на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

            „Ових дана је отпочела површинска експлоатација угља у МЗ Масловаре у Котор Варошу, у непосредној близини самих кућа. Пошто на отвору није било никога из Владе, интересује ме да ми одговорите:

Знате ли ви за отпочињање експлоатације угља у овој МЗ, ко врши експлоатацију, под којим условима и да ли посједују све потребне и одговарајуће дозволе?“ 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Увидом у евиденцију Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, утврђено је да се предузеће „ECO POWER“ д.о.о. из Котор Вароши, обратило овом Министарству само захтјевом за издавање локацијских услова за изградњу објекта Површински коп мрког угља на лежишту „Масловаре“, на територији општине Котор Варош, под бројем: 24/1-09/15 од 24.09.2015. године. Предмет је у раду и тренутно се врши прикупљање доказа потребних за издавање локацијских услова.

 

                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                Сребренка Голић     

 

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9