Народни посланик Наде Планинчевић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Министарство трговине и туризма је својим актом, број: 14/01-06/1-3038/15, од 13.10.2015. године издало Рјешење предузећу МГ ''Минд'' Мркоњић Град, којим се одобрава изношење девизних новчаних средстава у износу од 7 милиона и 900 хиљада еура. Питање ресорном министру:

 Да ли је овим рјешењем прекршен Закон о девизном пословању, и да ли је реаговала девизна инспекција?

ОДГОВОР:

Број: 14-01-06/1-3210/15

Датум: 04.11.2015. године          

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.10.2015.године, сљедеће питање:                                                                                           

„Министарство трговине и туризма је својим актом, број 14-01-06/1-3038/15 од 13.10.2015. године издало Рјешење предузећу ''МГ Минд'' Мркоњић Град, којим се одобрава изношење девизних новчаних средстава у износу од 7 милиона и 900 хиљада еура. Питање ресорном министру: Да ли је овим рјешењем прекршен Закон о девизном пословању и да ли је реаговала девизна инспекција''?                                     

О Д Г О В О Р

Министарство трговине и туризма, на основу члана 28. став 2. Закона о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 07/98 и 35/04) и тачке  VI Одлуке о условима за добијање дозволе за изношење средстава изван Босне и Херцеговине у сврху оснивања предузећа у иностранству („Службени гласник БиХ“, број: 22/98), издаје рјешење, којим се привредном субјекту (правном лицу) одобрава изношење новчаних средства изван Босне и Херцеговине за оснивање, откупљивање и повећање капитала у предузећима, као и у финансијским организацијама, у банкама, организацијама за осигурање и реосигурање и сл. у иностранству.

Након издавања рјешења, исто се, поред друштва које је поднијело захтјев, доставља Министарству спољне трговине и економских односа БиХ, као и Републичком девизном инспекторату.

 

                                                                                                          МИНИСТАР                                                        

                                                                                               Мр Предраг Глухаковић

                                                                           

 

 

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9