Народни посланик Наде Планинчевић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 10. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Да ли су, и у којој мјери, саниране штете на локалној инфраструктури и приватним имањима, проузроковане током градње ауто-пута ''9. јануар''?

Питање постављам у име грађана општине Дервента који су незадовољни стањем локалне инфраструктуре, као и односом извођача радова када је у питњу санација штета проузрокованих на приватној имовини током извођења радова.

Коме се грађани могу обратити како би поменути проблеми били ријешени?

У прилогу достављам један од дописа грађана на поменуту проблематику.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1000/17

Датум: 23.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Нада Планинчевић на наставку Осамнаесте  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 10. и 11. маја 2017. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Да ли су, и у којој мјери, саниране штете на локалној инфраструктури и приватним имањима, проузроковане током градње ауто-пута „9.јануар“?

Питање постављам у име грађана општине Дервента који су незадовољни стањем локалне инфраструктуре, ка и односом извођача радова када је у питању санација штета проузрокованих на приватној имовини током  извођења радова. Коме се грађани могу обратити како би поменути проблеми били ријешени?“

У прилогу достављам један допис грађана на поменуту проблематику.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бања Лука, грађани се за изношење притужби и рјешавање проблема обраћају ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ доо Бања Лука ( а у току изградње обраћали су се извођачима директно, према договореној процедури), писменим путем, телефонски или мејлом и по свим пристиглим захтјевима предузимају се потребне активности на рјешавању проблема. У случајевим када  су захтјеви неосновани, подносиоцима се достављају писмени одговори. У складу са овим саниране су штете на локалној инфраструктури  и приватним имањима, а евентуално накнадна оштећења  ће извођач отклонити у току гарантног рока, што је дефинисано уговором између инвеститора и извђача радова.

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

10.05.2017

Име посланика:

Сазив: 
9