Народни посланик Наде Планинчевић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

            Погинули борац Гаврић Саво је одликован 28.06.1995., по изјави породице, сродницима није уручено одликовање уз пратећу документацију, из мени непознатих разлога. Постоји ли могућност накнадне додјеле одликовања, како би се исправила ова неправда?

НАПОМЕНА: У прилогу достављам копију Увјерења о додјели одликовања.

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-31/15

Датум, 02. 11. 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Наде Планинчевић,  Клуб посланика СДС-СРС РС,  поставио је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године сљедеће посланичко питање:                     

           „Погинули борац Гаврић Саво је одликован 28. 06. 1995. године, по изјави породице, сродницима није уручено одликовање уз пратећу документацију, из мени непознатих разлога. Постоји ли могућност накнадне додјеле одликовања, како би се исправила ова неправда?

              У прилогу достављам копију Увјерења о одликовању.“

О Д Г О В О Р

 

           Законом о одликовањима и признањима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/93, 26/93 и 48/02), прописано је да се одликовања додјељују Указом Предсједника Републике Српске (члан 12. став 1. Закона). Министарство није било ни иницијатор нити предлагач до сада додијељених одликовања. Међутим, Предсједник Републике Српске може додјељивати одликовања и без дате иницијативе и приједлога (члан 12. став 5. Закона).

           Дакле, Министарство нема надлежност за додјелу одликовања, али се, с обзиром на своју надлежност, стара о остваривању права на новчану накнаду по основу одређених одликовања за која је Законом о правима бораца војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) утврђена новчана накнада, уколико постоји доказ којим се утврђују чињенице о извршеној додјели одликовања и врсти тог одликовања и уколико су испуњени и други услови прописани Законом.

            У конкретном случају, увјерење којим се потрврђује да је Гаврић Саво одликован Медаљом заслуга за народ је валидан доказ за остваривање права на годишњу новчану накнаду, уколико су испуњени и остали услови који се односе на подносиоца захтјева.

           Међутим, за издавање новог одликовања по основу доказа којим именовани располаже, надлежна је Служба предсједника Републике Српске.

 

                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                              Миленко Савановић

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9