Народни посланик Наде Планинчевић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 27. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               Тражим одговор на посланичко питање упућено Влади РС, а на које је покушао одговорити министар саобраћаја (неуспјешно), посебно инсистирам на одговору који се односи на финансијску добит РС по основу концесија везаних за изградњу ауто пута Добој-Бања Лука.

НАПОМЕНА: У прилогу достављам питање и неуспјели одговор министра саобраћаја.

ОДГОВОР:

Број: 05.07/011-372/15

Датум: 10.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде  Планинчевић (клуб посланика СДС-СРС) на седмој сједници одржаној дана 27. октобра 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

Тражим одговор на посланичко питање упућено Влади Републике Српске, а на које је покушао одговорити министар саобраћаја (неуспјешно), посебно инсистирам на одговору који се односи на финансијску добит Републике Српске по основу концесија везаних за изградњу ауто пута Добој-Бања Лука".

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство индустрије, енергетике и рударства даје следећи

ОДГОВОР

Министарство саобраћаја и веза је према информацијама које је добило од стране Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука навело локације са којих се обезбеђује насипни материјал за труп аутопута, за дионицу Добој-Бања Лука. Влада Републике Српске односно Министарству индустије, енергетике и рударства су потписали Уговоре о концесији за сљедеће локације а које су наведене у информацији Министарства саобраћаја и веза:

  • Уговор о концесији за истраживање и експлоатацију техничког грађевинског камена    кречњака на локалитету „Орловача“ општина Добој. Концесионар је привредно друштво Геокоп д.о.о. Дервента.
  • Уговор о концесији за истраживање и експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Шахин Камен“ општина Добој. Концесионар је привредно друштво Терминали а.д. Добој.
  • Уговор о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена кречњака на лежишту „Хардовац-Шеварлије“ општина Добој. Концесионар је привредно друштво Рудник кречњака Интеграл Carmeuse а.д. Добој.
  • Уговор о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена перидотита на лежишту Љубић, општина Прњавор. Концесионар је привредно друштво МГ МИНД д.о.о. Мркоњић Град и
  • Уговор о концесији за експлоатацију техничког грађевинског камена дијабаза на лежишту „Друговићи“ општина Лакташи.Концесионар је привредно друштво Нискоградња д.о.о. Лакташи.

Наведени Концесионари ће за право кориштења минералног ресурса на начин дефинисан наведеним уговорима плаћати Концеденту концесиону накнаду у висини од 3,8-4% од бруто прихода оствареног кориштењем минералног ресурса. Концесиона накнада се обрачунава мјесечно, а плаћање се врши до 15-ог у мјесецу за предходни мјесец.

Чланом 62. став 4. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), прописано је да контролу обрачуна и плаћања концесионе накнаде утврђене уговором о концесији врши Пореска управа Републике Српске, у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак.

 

                                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                       Петар Ђокић

 

 

 

27.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9