Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 12. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Колике су укупне обавезе по основу неисплаћених накнада (за рођење дјетета, јубиларне накнаде, за смрт ужег члана породице, превоз...) просвјетним радницима у РС и када ће исте бити исплаћене?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-114/

Датум:  28.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мирослав Брчкало на 14. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11, 12. и 13. октобра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колике су укупне обавезе по основу неисплаћених накнада (за рођење дјетета, јубиларне накнаде, за смрт члана уже породице, превоз...) просвјетним радницима у РС и када ће исте бити исплаћене?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Дуговања просвјетним радницима у Републици Српској по основу накнада из радних односа, према врстама накнаде, закључно са 31.12.2016. године су сљедећа:

  • накнаде по основу рођења дјетета 1.780.435,27 КМ;
  • накнаде по основу смрти члана уже породице 1.347.994,61 КМ;
  • накнаде по основу јубиларне награде за 30 година радног стажа у образовању 1.242.638,62 КМ;
  • накнаде за превоз радника 1.850.400,00 КМ;
  • накнада за предсједника синдиката 790.000,00 КМ.

Укупна дуговања просвјетним радницима по основу свих накнада за наведени период износе 7.011.468,50 КМ.

Напријед наведене накнаде су се у току претходних година исплаћивале у складу са расположивим буџетским средствима. Како средства нису била додијељена у потребном износу да би се измириле годишње обавезе по питању свих накнада из радних односа, дошло је до проблема у исплати истих. По обезбјеђењу буџетских средстава за ове намјене, Министарство просвјете и културе ће исплатити накнаде.

С поштовањем,

 

                МИНИСТАР

         др Дане Малешевић

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

 

 

 

12.10.2016
Сазив: 
9