Народни посланик Миланко Михајилица Фонду здравственог осигурања Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ 1:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли је Фонд здравственог осигурања Републике Српске пословао са ЗТЦ ''Бања Врућица'' из Теслића и у ком годишњем износу у периоду 01.10.2013-31.7.2015. године?

               Молимо да нам тражене податке доставите по сљедећим периодима:

01.10-31.12.2013. године

01.01-31.12.2014. године

01.01-31.07.2015. године

УКУПНО

ПИТАЊЕ 2:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Колика су дуговања и на који се временски период односе дуговања по основу здравственог осигурања запослених у Универзитетској болници Клинички центар Бања Лука и да ли Фонд здравственог осигурања Републике Српске овјерава здравствене књижице запосленим у наведеној установи?               

Према информацијама са којима располажемо Универзитетска болница Клинички центар Бања Лука има значајна дуговања по основу здравственог осигурања запослених, те нас интересује по ком основу запослени овјеравају здравствене књижице.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 И ПИТАЊЕ 2:

                                                                                                          Фонд здравственог осигурања

                                                                                                                        Републике Српске

Број: 01/012-914/16                                                                                      

Датум: 15.02.2016. године

Народна скупштина

Републике Српске

Генерални секретар Марко Аћић

Вука Караџића 2

78 000 Бања Лука

Предмет: Одговор, доставља се.

               Везано за Ваш допис број: 02/2-1972-1/15 од 26.10.2015. године, у коме тражите одговоре на посланичка питања народног посланиика Миланка Михајилице која је поставио на седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 21. и 22. октобра 2015. године, достављамо вам одговоре како слиједи:

  1. Везано за посланичко питање да ли је Фонд здравственог осигурања Републике Српске пословао са ЗТЦ ''Бања Врућица'' из Теслића и у ком годишњем износу у периоду од 01.10.2013. године до 31.7.2015. године, обавјештавамо вас да је Фонд здравственог осигурања Републике Српске имао потписане Уговоре о обезбјеђивању, остваривању и финансирању услуга медицинске рехабилитације за осигурана лица са ЗТЦ ''Бања Верућица'' Теслић за 2013. годину, 2014. годину и 2015. годину те да је у периоду 01.10.2013-31.7.2015. године пословао у сљедећим годишњим износима:

Период: 01.10.2013-31.12.2013.-Извршене услуге: 261.086,30 КМ

Период: 01.01.2014-31.12.2014.-Извршене услуге: 1.154.281,00 КМ

Период: 01.01.2015-31.07.2015.-Извршене услуге: 672.938,56 КМ

Укупно за период: 01.10.2013-31.07.2015.-Извршене услуге: 2.088.305,86КМ.

  1. Везано за посланичко питање колика су дуговања и на који се временски период односе дуговања по основу здравственог осигурања запослених у Универзитетској болници Клинички центар Бања Лука и да ли Фонд здравственог осигурања Републике Српске овјерава здравствене књижице запосленима у наведеној установи, напомињемо да је према члану 7. Закона о пореском поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 108/11, 67/13 и 31/14) Пореска управа Републике Српске надлежна за утврђивање пореских обавеза у складу са овим законом, па самим тим и обавеза по основу доприноса за здравствено осигурање, као и за вршење надзора над обрачунавањем и плаћањем доприноса, у смислу члана 12. став 2. Закона о доприносима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 116/12 и 103/15).

               У складу са чланом 11. Закона о доприносима уплатиоци доприноса дужни су да, најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец, доставе обрачун доприноса Пореској управи Републике Српске, тако да Фонд здравственог осигурања Републике Српске не располаже са тачним износима како обрачунатог тако и неуплаћеног доприноса за здравствено осигурање (дуга).

               Према подацима којима располаже Фонд здравственог осигурања Републике Српске Универзитетски клинички центар Републике Српске обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање није измирио за слиједеће пореске периоде:

               -од VIII-ХII 2012. године (за мјесеце август, септембар, октобар, новембар и децембар-процијењени дуг је око-2.900.000,00 КМ),

               -од I-VIII 2013. године (за мјесеце јануар, фебруар, март, април, мај, јуни, јули и август-процијејењени дуг је око-4.640.000,00КМ),

               -од IV-ХII 2014. године (за мјесеце април, мај, јуни, јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар-процијејењи дуг је око-4.482.477,13 КМ).

               Обавезе из текуће године нису измирене од IV-ХII 2015. године (за мјесеце април, мај, јуни, јули, август и септембар-процијењени дуг је око-3.433.972,02 КМ).

               Дуг по основу доприноса за здравствено осигурање Универзитетског клиничког центра Републике Српске према Фонду, како из ранијег периода и текуће године, закључно са 30.09.2015. године, процјењује се на око 15.456.449,15 КМ.

               Напомињемо да је овај Фонд у складу са Правилником о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици (''Службени гласник Републике Српске'', број: 102/11, 40/12, 56/12, 72/13 и 86/15) појединачно овјеравао здравствене књижице осигураницима чији је уплатилац доприноса ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, као што су дјеца до 15. године, труднице, породиље, ратни војни инвалиди, лица која болују од малигних болести, заразних болести, итд.

С поштовањем,

 

Извршни директор                                                                                    Директор

Сектора за правне послове

Оливера Кнежић, дипл. правник                                                Мр Дарко Томаш

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9