Народни посланик Миланко Михајилица Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствма, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговоро о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 05.01/ 011-356/15

Датум: 16.11.2015. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

              

               Народни посланик Миленко Михаљица (Клуб посланика СДС-СРС РС), на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.10.2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

Колико код предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника Народне скупштине, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника Народне скупштине, потпредсједника, свих министара и јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске?

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

 

 ОДГОВОР

 

 

НАЗИВ ОРГАНА

 

БРОЈ САВЈЕТНИКА

 

БРОЈ ПОРТПАРОЛА

БРОЈ ЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ УГОВОР О ДЈЕЛУ

Министарство индустрије, енергетике и рударства

1 савјетник министра и 3 стручна савјетника

 

1

 

1

 

НАЗИВ ОРГАНА

 

БРОЈ САВЈЕТНИКА

 

БРОЈ ПОТПАРОЛА

БРОЈ ЛИЦА КОЈИ ИМАЈУ УГОВОР О ДЈЕЛУ

Републички завод за стандардизацију и метрологију

 

-

 

-

 

1

 

Републичка агенцији за развој малих и средњих предузећа

 

1 стручни савјетник

 

1

 

-

 

ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

 

-

 

-

 

5

 

ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

 

-

 

-

 

6

 

Космос а.д. Бања Лука

 

2 савјетника

 

-

 

1

 

 

 

Напомињемо, да Републички завод за геолошка истраживања и остала јавна предузећа из ресорне надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства, а која нису наведена у табели, доставили су одговор да немају запослених савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу.

 

У прилогу овог акта, достављамо вам акт број 1.1/01-1475-15/15 од 13.11.2015. године, који је овом министарству прослиједио Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње.

 

 

С поштовањем,                             

 

                                                                                    М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                Петар Ђокић

 

Одговор Електропривреде РС

Мјешовити Холдинг

''Електропривреда Републике Српске''

Матично предузеће а.д. Требиње

Број: 1.1/01-1475-15/15

Датум; 13.11.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Министарство индустрије, енергетике и рударства

Н/р г-дина министра Петра Ђокића

Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање народног псоланика, г-дина Миланка Михајилице.

Поштовани:

У вези Вашег акта број: 02/01 05 02/011-356/15 од 28.10.2015. године, а који се односи на посланичко питање народног посланика г-дина Миланка Михајилице о броју савјетника, портпарола и других лица који имају уговор о дјелу, обавјештавамо Вас да у МХ ''ЕРС'' Матичном предузећу а.д. Требиње нема ангажованих по основу уговора о дјелу.

У вези са наведеним посланичким питањем, а на основу достављених података од стране зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске'', обавјештавамо Вас о слиједећем:

 1. ЗП ''Р и ТЕ Угљевик'' а.д. Угљевик, нема савјетника и портпарола са закљученим уговором о дјелу, међутим има 5 (пет) лица (судских вјештака) ангажованих по основу уговора о дјелу на пословима вјештачења за потребе предузећа.
 2. ЗП ''Р и ТЕ Гацко'' а.д. Гацко, нема савјетника и портпарола са закљученим уговором о дјелу, међутим има 6 (шест) лица са ССС ангажованих по основу уговора о дјелу на период од три мјесеца.
 3. ЗП ''Електро Бијељина'' а.д. Бијељина, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 4. ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 5. ЗП ''ХЕ на Требишњици'' а.д. Требиње, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 6. ЗП ''ХЕ на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 7. ЗП ''ХЕ на Дрини'' а.д. Вишеград, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 8. ЗП ''Електро Херцеговина'' а.д. Требиње, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 9. ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 10. ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.
 11. ЗД ''Истраживачки развојни центар електроенергетике'' а.д. Источно Сарајево, нема савјетника, портпарола и лица са закљученим уговором о дјелу.

 

 

С поштовањем,

 

Генерални директор

Бранислава Милекић, дипл.ецц

 

21.10.2015
Сазив: 
9