Народни посланик Маринко Божовић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Маринко Божовић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

            Да ли и колико дуго касне исплате пореза и доприноса за сва министарства и буџетске кориснике Владе РС?

            Молим да ми се одговори табеларно по принципу: назив институције (министарства, агенције ...), колико касне са уплатама обавеза.

ОДГОВОР:

Број: 06.09/012-2122-1/15

Датум: 03.12.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                       

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Маринко Божовић  на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли и колико дуго касне исплате пореза и доприноса за сва министарства и буџетске кориснике Владе Републике Српске?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство финансија, Ресор за трезор  у складу са чланом 5. тачка д), чланом 15. Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 ), чланом 15. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. годину („Службени  гласник Републике Српске“, број: 119/14)  и мјесечним терминским планом потрошње средстава редовно исплаћује плате – нето плате, порезе и доприносе за све буџетске кориснике Републике Српске.

 

                                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                                             др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9