Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 27. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Да ли ће Влада РС и надлежно Министарство подржати изградњу основне школе на Лединцима у Бијељини, с обзиром да је ово питање искључиво у надлежности Владе?

Напомињем да је Град Бијељина обезбиједио комплетну инфраструктуру за изградњу ове школе, као и потребну грађевинску дозволу.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-364/15

Датум: 22.12.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27, 28. и 29. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли ће Влада РС и надлежно Министарство подржати изградњу основне школе на Лединцима у Бијељини, с обзиром да је ово питање искључиво у надлежности Владе?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Финансијска средства за изградњу објеката основних школа обезбјеђују се са буџетске ставке Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (конто 511200). Министарство просвјете и културе Републике Српске у овој, као и у претходним годинама на наведеној ставци не располаже буџетским средствима која су неопходна за завршетак започете изградње објекта подручног одјељења у Лединцима. У склопу Програма за опоравак од поплава који је проводио УНДП кандидовали смо пројекат завршетка изградње наведеног објекта, али наш приједлог није усвојен. Такође вас обавјештавамо да ћемо пројекат завршетка изградње наведеног школског објекта кандидовати код Министарства цивилних послова БиХ у склопу инцијативе донатора за финансирање/суфинансирање пројектних идеја и пројеката у 2016. години.

Међутим, уколико руководство школе или запослени у Општини Бијељина изнађу средства од донатора, односно уколико одређено предузеће буде хтјело да склопи Споразум о јавно-приватном партнерству у оквиру којег би се завршили грађевински радови на школи а заузврат додијелило земљиште или дио објекта извођачу радова, Министарство је спремно да подржи такав споразум.

Министарство ће и убудуће покушавати да изнађе средства за завршетак радова на наведеном објекту из свих расположивих извора средстава, како буџетских, тако и донаторских.

С поштовањем,

                МИНИСТАР

         др Дане Малешевић

 

 

 

        

27.10.2015
Сазив: 
9