Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 28. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Зашто у просвјети радницима касне накнаде за рођење дјетета и смрт члана уже породице, већ 18 мјесеци?

            Имамо сазнања да су посљедње накнаде исплаћене за јуни 2014. године.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-362/15

Датум:  19.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27, 28. и 29. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Зашто у просвјети радницима касне накнаде за рођење дјетета и смрт члана уже породице, већ 18 мјесеци?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе Републике Српске исплаћује накнаде за рођење дјетета и смрт члана уже породице радницима основних школа са буџетске ставке Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (конто 411200). Накнаде се исплаћују у складу са расположивим буџетским средствима. Будући да Министарство финансија буџетом за 2015. годину није одобрило средства на наведеној буџетској ставци у потребном износу да би се измириле годишње обавезе по питању свих накнада из радних односа, дошло је до проблема у исплати истих. У процедури је доношење ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину и ово Министарство је потраживало потребни износ који недостаје за плаћање заосталих обавеза према радницима. Одговор по претходно наведеном се очекује у наредном периоду.

Министарство просвјете и културе је основним школама послало одобрење за потписивање Споразума о мирном рјешавању индивидуалних радних спорова са Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова, на основу којих Министарство финансија може исплатити неисплаћену накнаду. Радницима који се нису одлучили на потписивање наведених споразума, Министарство просвјете и културе ће исплатити накнаде по обезбјеђењу буџетских средстава за ове намјене.

С поштовањем,

 

         МИНИСТАР      

   др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2015
Сазив: 
9