Народни посланик Игор Остојић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 28. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

            Да ли су поскупиле услуге које пружају студентски домови у Републици Српској?

            Према сазнањима које имамо, студентски домови у Републици Српској, храна и смјештај у њима, су знатно поскупили-смјештај са 10 КМ на 25 КМ или 35 КМ, храна са 2,5 КМ на 3 КМ, дневно-што је још један од намета и удара на џепове осиромашених грађана-студената Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-363/15

Датум:  16.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Игор Остојић на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 28. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Да ли су поскупиле услуге које пружају  студентски домови у Републици Српској?

Према сазнањима која имамо, студентски домови у Републици Српској, храна и смјештај у њима, су знатно поскупили-смјештај са 10 Км на 25 КМ или 35 КМ, храна са 2,5 КМ на 3 КМ, дневно-што је још један од намета и удара на џепове осиромашених грађана-студената Републике Српаске. “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Висина цијене услуга исхране и смјештаја у  студентским центрима у Палама, Источном Сарајеву, Зворнику, Требињу и Дому учемика у Бијељини у којем су такође смјештени и студенти, се није промијенила у односу на претходне године, односно цијене поменутих услуга су исте и у 2015/16. години.

Висина цијена  услуга исхране и смјештаја за 2015/16. годину промијењена је у Студентском центру  „Никола Тесла“  у Бањалуци. Наиме, Управни одбор Студентског центра „Никола Тесла“ донио је Одлуку о повећању цијена услуге исхране и смјештаја, према којој  ће цијена исхране бити 3,00 КМ дневно у 2015/16. години, односно 90,00 КМ мјесечно,  док је у 2014/15. години износила 2,50 КМ, односно 75,00 КМ мјесечно.

 Студенти који су смјештени у Студентском центру  „Никола Тесла“  у Бањалуци, према горе поменутој Одлуци, плаћаће цијене смјештаја  у 2015/16. години у висини од 10,00 КМ до 25,00 КМ у зависности од павиљона и соба у којима су смјештени, док су цијене поменуте услуге у 2014/15. години износиле од 10,00 КМ до 15,00 КМ.

Напомињемо да је Управни одбор центра донио и Одлуку о ослобађању плаћања трошкова смјештаја за сљедеће категорије студената: дјеца без оба родитеља, дјеца погинулих и несталих бораца, дјеца ратних војних инвалида и цивилне жртве  рата од I - VI категорије као и студенти са посебним потребама.

Разлика у цијени услуга исхране и смјештаја у односу на претходну годину у поменутом центру износи највише 25,00 КМ мјесечно  у зависности од врсте смјештаја.

 У прилогу одговора достављамо:

  1. копију информације Студентског центра „Никола Тесла“   у Бањалуци о промјени цијена услуга исхране и смјештаја, 2 странице,
  2. копију Одлуке о ослобађању плаћања трошкова смјештаја за одређене категорије студената, 1 страница и
  3. копију Одлуке о повећању цијена услуге исхране и смјештаја, 1 страница.

 

С поштовањем,

 

  М И Н И С Т А Р

   др Дане Малешевић

 

28.10.2015
Сазив: 
9