Народни посланик Ивана Ловрић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ивана Ловрић, Клуб посланика Коалиција Домовина  поставила је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

            Научно је доказано да одређени лијекови на бази индијске конопље помажу у лијечењу мултипле склерозе, карцинома, сиде, епилепсије и још неких болести. Многе земље су легализовале употребу ових лијекова. Недавно је то учинила и Хрватска-правилником Министарства здавља.

            Да ли имате намјеру да у скорије вријеме донесете пропис којим би се ова врста лијекова легализовала у Републици Српској?

ОДГОВОР:

Број: 11/07-012-504/15

Бањалука, 02.11.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

Генерални секретеријат

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање у вези примјене лијекова на бази индијске

       конопље.

            Поштовани,

            На Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. и 22. октобра 2015.године, народни посланик Ивана Ловрић поставила је слиједеће питање:

  1. „Научно је доказано да одређени лијеков на бази индијске конопље помажу у лијечењу мултиплесклерозе,карцином, сиде, епилепсије и још неких болести. Многе земље су легализовале употребу ових лијекова. Недавно је то учинила и Хрватска – правилником Министарства здравља.

Да ли имате намјеру да у скорије вријеме донесете пропис којим би се ова врста лијекова легализовала у Републици Српској?“

ОДГОВОР:

Производња, промет и посједовање опојних дрога и психотропних супстанци, те биљака из којих се могу добити опојне дроге дефинисани су Законом о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога („Службени гласник БиХ”, број 8/06).

Према наведеном Закону конопљу је дозвољено узгајати само са циљем производње влакана, сјемена за прехрану животиња, даљег размножавања и прераде сјемена. Такође, конопља, њене смоле, екстракти и тинктуре су, у зависности од контролних мјера које се на њих примјењују, сврстани у Табелу 1 која садржи попис забрањених супстанци и биљака, у конкретном случају, забрањених опојних дрога.

Дакле, Законом је забрањен узгој, промет, посједовање и употреба супстанци и биљака сврстаних у Табелу 1, као и њихових препарата, осим у сврхе медицинског или научног истраживања или у судскомедицинске, наставне или полицијске сврхе и то уз дозволу Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ.

Истим Законом прописани су кораци које одређене институције и дефинисана тијела на нивоу Босне и Херцеговине предузимају уколико се укаже потреба за измјену Закона или припадајућих листи опојних дрога.

Поступајући по иницијативама удружења грађана обољелих од мултипле склерозе, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је упутило дописе Комори и Друштву доктора медицине Републике Српске, као и ЈЗУ Универзитетском клиничком центру Републике Српске, у којим је затражено да се у оквиру надлежних медицинских грана, пратећи савремена медицинска достигнућа у овој области изврше стручне консултације и размотри потреба увођења канабиса у терапију одређених обољења.

Министарство је запримило мишљење и стручни став Комисије за израду мишљења о употреби канабиса и канабиноида у медицинске сврхе, именоване од стране ЈЗУ УКЦ Бањалука. Након обављених детаљних стручних консултација Комисија је закључила да је оправдано размотрити увођење дозираних фамацеутских облика на бази синтетских канабиноида у терапијску примјену за строго дефинисане индикације.

Уважавајући став струке, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је приједлог за стварање законске могућности да се синтетски канабиноиди у Босни и Херцеговини користе као лијек у хуманој медицини упутило Законом дефинисаним надлежним институцијама и тијелима и то: Савјету министара Босне и Херцеговине, Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине, Министарству безбједности Босне и Херцеговине, као и Комисији за сузбијање злоупотребе опојних дрога Босне и Херцеговине. Тиме је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске исцрпило све расположиве законске могућности по овом питању, а коначна одлука о увођењу лијекова на бази индијске конопље у терапијске сврхе у надлежности је наведених институција и тијела на нивоу Босне и Херцеговине.   

С поштовањем,

                                                                                              М И Н И С Т А Р                             

                                                                                   Драган Богданић, др мед.

21.10.2015
Сазив: 
9