Народни посланик Здравко Крсмановић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Здравко Крсмановић, Клуб посланика НДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Прије пар мјесеци заједно са генералном директором Електропривреде Републике Српске, г-дином Ковачевићем и са генералним директором Хидроелектране Вишеград, г-дином Лакићем, потписали сте уговор о реализацији пројекта хидроелектране Бук Бијела. Ви знате да је то кључни пројекат и највећи капитални пројекат  који је планиран у регији старе Херцеговине, па Вас молим да ми одговорите:

У којој фази је реализација тог пројекта, када су планиране лицитације за избор главног извођача радова и да ли динамика коју сте тада планирали,  а то је да до краја године крене се у реализацију овог пројекта и даље живи?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-394-8/16

Датум: 23.11.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Здравко Крсмановић (Клуб посланика НДП) на 14. сједници, одржаној 11., 12. и 13. октобра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

Прије пар мјесеци заједно са генералним директором Електропривреде Републике Српске, г-дином Ковачевићем и са генералним директором Хидроелектране Вишеград, г-дином Лакићем, потписали сте уговор о реализацији пројекта хидроелектране Бук Бијела. Ви знате да је то кључни пројекат и највећи капитални пројекат који је планиран у регији старе Херцеговине, па Вас молим да ми одговорите:

У којој фази је реализација тог пројекта, када су планиране лицитације за избор главног извођача радова и да ли динамика коју сте тада планирали, а то је да до краја годинекрене се у реализацију овог пројекта и даље живи?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је, узимајући у обзир аспекте постављеног посланичког питања, затражило комплетну информацију о истом од стране Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње (акт број 05.05/011-394-3/16 од 21.10.2016. године).

Добијени одговор, у вези реализације пројекта ХЕ Бук Бијела, избора главног извођача и планиране динамике радова, Вам достављамо у цијелости.

 

                                                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                                                   Петар Ђокић

                           ОДГОВОР МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' Матично предузеће а.д. Требиње (ПРЕПИС)         

Број: 11/01-1641-2/16

Датум: 16.11.2016. године

Министарство индустрије, енергетике и рударства

Н/р Министра Пеатр Ђокић

Предмет: Одговор н апосланичко питање веза Ваш допис бр. 05.05/011-394-3/16 од 21.10.2016. године

Посланичко питање:

У којој фази је реализација ХЕ Бук Бијела, када су планиране лицитације за избор главног извођача радова и да ли динамика коју сте тада планирали, а то је да до краја године крене се у реализацију овог пројекта и даље живи?

Одговор:

Пројекат ХЕ Бук Бијела се развија од 1957. године и увијек је тежња да се направи технички изводљиво, еколошки прихватљиво и економски оправдано рјешење.

Након одустајања од пројекта од стране Републике Црне Горе, Електропривреда Републике Српске развија пројекат само на територији Републике Српске и израђена је техничка документација на нивоу Идејног пројекта.

Електропривреда Републике Српске је добила концесију за изградњу ХЕ Бук Бијела од стране Владе РС, и у припремном периоду спроводе активности у вези избора начина финансирања пројекта ХЕ Бук Бијела.

Посланичко питање:

Због чега се уводи Реверзибилна ХЕ Бук Бијела, која никада није била разматрана у сновима, камоли у фазама реализације?

Одговор:

Реверзибилна хидроелектрана ХЕ Бук Бијела се налази у планским и стратешким документима усвојеним од Парламентарне скупштине БиХ и Народне скупштине РС, и то:

  • Студије енергетског сектора Босне и Херцеговине, урађена 2007. године,
  • Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, урађена 2010. године,
  • Просторни план Републике српске до 2025. године, урађен 2015. године,
  • Стратегија интегралног управљања водама Републике Српске 2015-2024. године, урађена 2016. године.

Влада Републике Српске и NEW GENERATION POWER, USA потписали су Споразум о сарадњи 2014. године и анекс споразума 2015. године на реализацији пројекта РХЕ Бук Бијела.

Од стране инвеститора NEW GENERATION POWER, USA финансирана је израда техничке документације за РХЕ Бук Бијела коју је израдио Енергопројект-Београд. У овом периоду инвеститор проводи активности у вези добијања концесије од стране Владе РС.

 

                                                                                                               в.д. Генерални директор

                                                                                                                  Др Жељко Ковачевић

                                  (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9