Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице 5. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

               Да ли ће дијализни пацијенти у наредном периоду своју накнаду у износу од 100,00 КМ добијати на мјесечном нивоу?

               Како је тачно предвиђена исплата накнаде за дијализне пацијенте?

 

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-56/20

Датум: 25.02.2020. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 05. фебруара 2020. год., сљедеће посланичко питање:

„Да ли ће дијализни пацијенти у наредном периоду своју накнаду у износу од 100,00 КМ добијати на мјесечном нивоу?

Како је тачно предвиђена исплата накнаде за дијализне пацијенте?“

ОДГОВОР:

У складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 90/16 и 94/19) право на личну инвалиднину остварују лица:

  1. која су зависна од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба и којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од  70% до 100%,
  2. са оштећењем слуха, којима је оштећење/обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%,
  3. са оштећењем урогениталног система, која се налазе у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају потребу за хроничном хемодијализом и перитонеалном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%,
  4. обољела од ријетке болести, којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећење од најмање 70%.

Личну инвалиднину не могу остварити лица која остварују примања по основу инвалидитета стеченог у рату, као и лица која остварују право на смјештај у установу социјалне заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или која су смјештена у другу установу на терет буџетских средстава.

Висина личне инвалиднине стечене остваривањем права на личну инвалиднину обрачунава се у проценту  од просјечне плате након опорезивања остварене у Републици Српској у претходној години и износи:            

  1. 15% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у проценту од  100%,
  2. 13% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у проценту од  90%,
  3. 11% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у проценту од  80%,
  4. 9% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у проценту од 70%.

 

Исплата права на личну инвалиднину врши се на начин, као и за сва остала права из социјалне заштите.               

 

 Достављено:                                                                                                                       М И Н И С Т А Р

  1. Наслову                                          

а/а                                                                                                                                                  Ален Шеранић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10