Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 26. августа 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                Колики је износ средстава који здравствене установе годишње издвајају апотекама за тзв. „услугу обраде рецепта“, колики је износ по сваком рецепту и укупни износ издвојених средстава од дана када је та обавеза установљена?

                Ко је и када потписао уговор са Фармацеутском комором и који су услови за раскидање таквог уговора?

                Шта је разлог увођења овакве праксе, којима ЗУ плаћају „услуге обраде рецепта“ и која земља је у региону послужила као примјер?

ОДГОВОР:

Број: 11/07-012-377/19

Датум: 13.09.2019.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драшко Станивуковић (ПДП) између двије сједници Народне скупштине Републике Српске, 26.08.2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:     

„Колики је износ средстава који здравствене установе годишње издвајају апотекама за тзв. „услугу обраде рецепта“, колики је износ по сваком рецепту и укупни износ издвојених средстава од дана када је та обавеза установљена?

Ко је и када потписао уговор са Фармацеутском комором и који су услови за раскидање таквог уговора?

Шта је разлог увођења овакве праксе, којима ЗУ плаћају „услуге обраде рецепта“ и која земља је у региону послужила као примјер?.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), а у вези са чланом чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске, („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11, 37/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Област на коју се посланичко питање које је Народној скупштини Републике Српске упутио народни посланик Драшко Станивуковић (ПДП) између двије сједници Народне скупштине Републике Српске, 26.08.2019. године односи, регулисана је актима Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

С обзиром на наведено Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске од надлежног органа затражило је изјашњење у погледу предметног посланичког питања.

 

Будући да је Фонд здравственог осигурања Републике Српске одговор на посланичко питање народног посланика Драшка Станивуковић (ПДП) упутио директо Народној скупштини Републике Српске исти вам, уз мање техничке исправке, достављамо у цијелости:

„Број: 01/2-47-079/19

Датум: 05.09.2019.

 

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РС

Одјељење за односе за јавношћу

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП

Предмет: ДОСТАВА ПОДАТАКА/ОДГОВОР НА ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Поштовани,

Обзиром да је фармацеутска услуга дио здравствених услуга, те подразумјева између осталог, набавку лијекова, чување лијекова, издавање лијекова у складу са позитивним прописима, обраду рецепата, савјетовање пацијента и сл. и као таква је резултат разговора са Фармацеутском комором Републике Српске (чији задатак је да заступа интересе струке као и интересе пацијента) и од 2009. године је са 1,10 КМ повећана на 1,43 КМ.

Прије три године Фармацеутска комора је предложила ново повећање вриједности фармацеутске услуге, те је њихова процјена висине услуге била повећање на 2,70 КМ (елаборат урађен на бази трошкова горе наведених задатака фармацеутског тима), а приједлог за повећање није прихваћен.

За примјер би навели два кантона у Федерацији БиХ. У Зеничко – Добојском кантону цијена фармацеутске услуге износи 1,73 КМ а у Сарајевском кантону 1,95 КМ.

Фонд је становишта да је повољнија варијанта да се у Републици Српској користи фармацеутска услуга, него да се уведе малопродајна маржа од 20 %, која је као модел плаћања присутан у неким земљама окружења.

Као додатно смањење трошкова Фонд је прије двије године увео тромјесечни рецепт, односно да се на једном рецепту напише терапија за три мјесеца, и као таква мјера је већ дала резултате у смањењу трошкова.

Наводимо и то да смо примјетили да неки домови здравља не примјењују ту могућност, те и у случајевима када би могли не користе исто.

Навешћемо трошкове фармацеутске услуге у Републици Српској, посљедњих шест година:

2018. издвојено 9.322.626,00 КМ

2017. издвојено 9.760.024,00 КМ

2016. издвојено 9.713.623,00 КМ

2015. издвојено 9.255.194,00 КМ

2014. издвојено 8.625.464,00 КМ

2013. издвојено 9.321.130,00 КМ

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Дејан Кустурић“

 

                                                                                                                                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                  Ален Шеранић, др мед.

 

26.08.2019

Име посланика:

Сазив: 
10