Народни посланик Драгомир Васић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ПРАВДЕ

На Трећој сједници НС одржаној 17. априла 2015. године, донијели смо сви заједно овдје закључке, који се односе на рад суда и тужилашва БиХ, у тачки 12. је речено да ће Народна скупштина, најкасније у року од 6 мјесеци, извршити анализу реализције наведених закључака и у случају изостанка реализације предузети неопходне мјере за заштиту права својих грађана. Ја се надам да ово питање постављам у име свих чланова Одбора за борачка питања и Одбора за безбједност, који су три мјесеца напорно радили на припреми ових закључака. Дакле, питање:

Шта је ваше Министарство до сада урадило на реализацији закључака посебно оних који су у вашој надлежности, напр. тачка 7., 9. и 10?

Тражим писмено детаљан одговор.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-7437/15

Датум: 24.11.2015.године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 21.10.2015. године, посланичко питање, које гласи:

 „На Трећој сједници НС одржаној 17.априла 2015.године, донијели смо сви заједно овдје закључке, који се односе на рад суда и тужилаштва БиХ, у тачки 12. је речено да ће Народна скупштина, најкасније у року од шест мјесеци, извршити анализу реализације наведнеих закључака и у случјау изостанка реализације предузети неопходне мјере за заштиту права својих грађана. Ја се надам да ово питање постављам у име свих чланова Одбора за борачка питања и Одбора за безбједност, који су три мјесеца напорно радили на припреми ових закључака. Дакле, питање:

Шта је ваше Министарство до сада урадило на реализацији закључака посебно оних који су у вашој надлежности, нпр. тачка 7, 9. и 10.? “

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

            Министарство правде Републике Српске је припремило Информацију о Реализацији Закључака Народне скупштине Републике Српске, усвојених на Трећој сједници одржаној 17. априла 2015. године, а поводом разматрања Извјештаја Одбора за безбједност и Одбора за борачко-инвалидску заштиту, под називом: „Рад Суда и Тужилаштва БиХ и других институција по питању процесуирања ратних злочина“.

У наведеној Информацији исказане су све активности, као и мишљења Министарства првде, по питањима која су предмет наведених закључака, а односе се на обавезу Минситарства правде Републике Српске.

Надамо се да ће и други субјекти који су обухваћени наведеним Закључцима, такође доставити своје информације о реализацији наведених закључака, а тичу се обавеза тих субјеката, како би се на Народној скупштини, на истој сједници расправљало о свим предузетим активностима на  реализацији Закључака Народне скупштине.

Наведена Информација ће бити достављена Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање, а копија исте биће достављена Одбору за безбједност и Одбору за борачко-инвалидску заштиту.

 

                                                                                                                         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                        Антон Касиповић

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9