Народни посланик Драган Чавић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Чавић, Клуб посланика НДП поставио је на Седмој сједници одржаној 27. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Министру, Петру Ђокићу

               ДОО''Арцелор Митал Приједор'' је привредно друштво у којем 49% капитала има ''РЖР Љубија А.Д.''. Будући да је налазом Пореске управе Републике Српске у Рјешењу бр: 06/1.01/0303/490-774/2013 утврђено да су због трансферних цијена у промету између повезаних правних лица остварене утаје пореза на добит са затезном каматом од укупно 49.561.122,08 КМ, остало је нејасно да ли у управљачким структурама ДОО''Арцелор Митал Приједор'' остварују учешће и представници именовани од стране ''РЖР Љубија А.Д.'' који има 49% капитала овог привредног друштва. Питање:

               Ко је и када и на основу чије одлуке, именован (изабран) у управљачке структуре ДОО ''Арцелор Митал Приједор'' по основу оснивачког удјела у оснивачком капиталу од 49% колико припада ''РЖР Љубија А.Д.'', а на основу права управљања које произилази из власничког права у капиталу ДОО''Арцелор Митал Приједор''?

ОДГОВОР:

Број: 05.07/011-373-1/15

Датум: 11.01.2016. године

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драган Чавић (клуб посланика НДП) на Седмој сједници одржаној дана 27. октобра 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

Ко је и када и на основу чије одлуке, именован (изабран) у управљачке структуре „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, по основу оснивачког удјела у оснивачком капиталу од 49% колико припада РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, а на основу права управљања које произилази из власничког права у капиталу „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор ? "

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство индустрије, енергетике и рударства даје следећи

ОДГОВОР

Акционарско друштво РЖР „Љубија“ Приједор је суоснивач са власнисчким удјелом од 49 % у компанији „ArcelorMittal  Prijedor“ д.о.о. Приједор, које се бави експлоатацијом жељезне руде.

Дакле, РЖР „Љубија“ а.д. је 2004. године са компанијом LNM Holdings N.V. Holandski Antili (данас ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Switzerland) основало заједничко предузеће ArcelorMittal  Prijedor д.о.о., Приједор, у којем је сувласник 49 %.

Управни одбор привредног друштва „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, броји укупно 5 (пет) чланова, од чега 2 (два) члана су представници акционарског друштва РЖР „Љубија“ Приједор.

Чланови управног одбора који заступају интересе акционарско друштво РЖР „Љубија“ Приједор у привредном друштву „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор именовани су од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приедор како слиједи:

 1. Божо Грбић, дипл. инжењер електротехнике,
 • именован је на основу Одлуке о избору чланова Управног одбора д.о.о. „Mittal rudnici Prijedor“ Приједор, број: VIII-R-5-a/06 од 17.10.2006. године, донесене од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор,
 • разрјешен је на основу Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, број: 25/Р/15  од 21.10.2015. године донесене од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор.
 1. Жељко Ковачевић, доктор економских наука,
 • именован је на основу Одлуке о избору чланова Управног одбора д.о.о. „Mittal rudnici Prijedor“ Приједор, број: VIII-R-5-a/06 од 17.10.2006. године донесене од стране Скупштине акционара, РЖР „Љубија“ а.д. Приједор,
 • разрјешен је на основу Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, са даном 01.02.2011. године, Одлуком Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор број: 17-V/11 од 28.04.2011. године.
 1. Соња Товиловић, магистар економских наука,
 • именована је на основу Одлуке о именовању члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, број: 17-V/11 од 28.04.2011. године донесене од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор,
 • разрјешена је на основу Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, дана 16.07.2012. године, Одлуком Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор број: 22/В/13 од 29.04.2013. године.
 1. Сретеније Мирошљевић, дипломирани правник,
 • именован је на основу Одлуке о именовању члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, број: 22/В/13 од 29.04.2013. године донесене од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор.
 1. Станко Вујковић, дипломирани инжењер машинства,
 • именован је на основу Одлуке о именовању члана Управног одбора „ArcelorMittal Prijedor“ д.о.о. Приједор, број: 25/Р/15 од 21.10.2015. године донесене од стране Скупштине акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор.

С поштовањем,                            

      

                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                       Петар Ђокић

 

 

27.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9