Народни посланик Бранислав Бореновић Основном суду у Прњавору, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОСНОВНИ СУД У ПРЊАВОРУ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

078-=-Су-18-000 043-1

Дана, 09.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Веза број: 02/2-08-17/18

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ НА ДАН 09.02.2018. ГОДИНЕ

Ред.

број

Аналитички

конто

Назив

износ

1

412313

Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте

66,50

2

412514

Расходи за за молерске радове

960,92

3

412531

Расходи за текуће одржавање превозних средстава

50,00

4

412631

Расходи за по основу утрошка бензина

232,40

5

412731

Расходи за услуге копирања, штампања и сл.

82,89

6

412751

Расходи за адвокатске услуге

12.681,32

7

412759

Расходи за остале правне и администр. услуге

30,00

8

412762

Расходи за услуге вјештачења

1.999,91

9

412772

Расходи за услуге одржавања рачунара

491,25

10

412773

Расходи за трошкове одржавања лиценци

746,11

11

412791

Расходи за образовне и едукативне услуге

130,00

12

412799

Расходи за остале стручне услуге

54,83

13

412949

Остали расходи по основу репрезентације

60,00

14

412973

Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила

306,23

Укупно:

17.892,36

 

Напомена: Све наведене обавезе имају статус ''ваљаност провјерена''.

Шеф рачуноводства                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СУДА

Марица Петрешин                                                                                        Нада Живковић

(ПОТПИС)                                                                                                             (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9