Народни посланик Бранислав Бореновић Окружном привредном суду у Приједору, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

 

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 067-0-Су-18-000-080

Дана, 07.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

У вези са Вашим Дописом број: 02/2-08-14/18 од дана 30.01.2018. године којим сте нам доставили посланичко питање о неизмиреним обавезама за 2017. годину, Дописом број: 067-0-Су-18-000-070 од дана 02.02.2018. године обавијестили смо Вас да су неизмирене обавезе из 2017. године за Октужни привредни суд у Приједору у укупном износу од 20.887,99 КМ а односе се на конто 223111-обавезе према добављачима.

Како су дана 02.02.2018. године извршена сва плаћања неизмирених обавеза, то Вас обавјештавамо да Окружни привредни суд нема неизмирених обавеза за 2017. годну.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                  Предсједник суда

                                                                                                                              Дијана Мазалић Новић

                                                                                                                               (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018
Сазив: 
9