Народни посланик Адам Шукало Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 20. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

               С обзиром да рад Управе за полицијско образовање МУП-а Републике Српске, односно Полицијске академије Бања Лука, приликом провођења конкурсне процедуре за упис кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Јединицу за основну обуку Полицијске академије Бања Лука  није био транспарентан, захтијевамо да нам у писаној форми доставите ранг листу са именима свих уписаних кадета ове класе.

ОДГОВОР:

Број:

Дана:                                                                

РЕПУБЛИКA СРПСКA

НАРОДНА СКУПШТИНА

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питањe.-

Народни посланик Адам Шукало, Посланичка група СНС, на четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 20. октобра. 2016. године је поставио сљедеће посланичко питање:

„С обзиром да рад Управе за полицијско образовање МУП Републике Српске, односно Полицијске академије Бања Лука, приликом провођења конкурсне процедуре за упис кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Јединицу за основну обуку Полицијске академије Бања Лука није био транспарентан, захтјевамо да нам у писаној форми доставите ранг листу са именима свих уписаних кадета ове класе“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и члана 264. Пословника Народне скупштине  („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

               У складу са Одлуком о утврђивању коначног броја кадета XVIII класе основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука број: С/М-611.2-1/16 од 29.07.2016. године, којом је министар унутрашњих послова Републике Српске утврдио број кадета који се примају у XVIII класу, а то је 131 (стотину тридесет и један), а у контексту постављеног посланичког питања, ранг листу  примљених кадета у XVIII класу полицијске обуке, која подразумијева личне податке о кадетима, ово Министарство не може доставити, јер кадети нису сагласни да се њихови лични подаци достављају и служе за било какве политичке сврхе, с обзиром да њихов будући позив тражи непристрасне и професионалне полицајце у служби свих грађана Републике Српске.

               У прилог наведеном, истичемо да је Законом о заштити личних података прописано да се лични подаци не могу откривати трећој страни ако носилац података не одобри давање личних података, осим ако то није у јавном интересу а и у том случају захтјев мора садржати сврху и правни основ те не смије бити супротан принципима обраде личних података (законитост тј. јасна законска обавеза, правичност, прецизност, искључиво обрада података у мјери и обиму који су у складу са сврхом и др.). У конкретном случају, с обзиром да сагласност носиоца података није постигнута, а при том узимајући у обзир на једној страни исказан интерес појединца и његово право на приватност, а на другој интерес који није доказан, то се захтјеву садржаном у посланичком питању не може удовољити.  

Напомињемо да смо у одговору на претходно посланичко питање народног посланика Адама Шукала детаљно образложили начин и поступак пријема у XVIII класе основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука, правни основ, те критеријуме и број уписаних кадета.

 

       МИНИСТАР

Мр Драган Лукач

 

20.10.2016

Име посланика:

Сазив: 
9