Клуб посланика СДС-СРС РС Фонду здравственог осигурања Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице, 30. новембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Тражимо да нам доставите податке о броју ноћења и плаћањима по том основу у ЗТЦ Бања Врућица посредством Фонда здравстеног осигурања у 2015. и 2016. години по мјесецима и укупно.

ОДГОВОР:

Број: 07/012-6622-1/16

Датум: 09.12.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ул. Вука Караџића 2

78 000 Бања Лука

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Дана 02.12.2016. године примили смо посланичко питање Клуба посланика СДС-СРС РС којим се тражи од Фонда здравственог осигурања Републике Српске да достави податке о броју ноћења и плаћањима по том основу у ЗТЦ ''Бања Врућица'' А.Д. Теслић у 2015. и 2016. години.

Обавјештавамо вас да Фонд здравственог осигурања Републике Српске има потписане уговоре о обезбјеђивању, остваривању и финансирању услуга медицинске рехабилитације за осигурана лица са ЗТЦ ''Бања Врућица'' А.Д. Теслић за 2015. и 2016. годину.

ЗТЦ ''Бања Врућица'' А.Д. Теслић до 5. У мјесецу за претходни мјесец испоставља фактуре Фонду у висини 1/12 са извјештајем о извршеним услугама. На крају пословне године врши се усаглашавање извршених услуга, те уколико је ЗТЦ ''Бања Врућица'' А.Д. Теслић извршила услуге у мањој вриједности од уговореног износа, Фонд признаје износ стварно извршених услуга, а у случају да су извршене услуге веће од уговорених, Фонд признаје уговорени износ.

У прилогу дописа вам достављамо табеларни приказ броја ноћења и плаћања по том основу са ЗТЦ ''Бања Врућица'' А.Д. Теслић за 2015. и 2016. годину.

С поштовањем,

Извршни директор

Сектора за финансијски менаџмент                                                                            в.д. Директор

Мира Ђајић, дипл.ек                                                                                                 Дејан Кустурић, дипл.ек

ЗТЦ ''Бања Врућица''

Преглед броја БОД-а (ноћења) и плаћања по годинама и мјесецима

2015.

Цјелокупан износ у КМ

                                                                           1.153.583,00

Мјесечна фактура КМ

                                                                                  96.131,92

Мјесец

Правдање уговора

Број БОД

Правдање уговора

ВР.Извјешт.

Мјесечна фактура (1/12)

Плаћено

Укупан дуг

Почетно стање

 

 

           

 

         736.503,33

Јануар

                    1.882

         106.266,00

           96.134,08

         150.000,00

         682.637,41

Фебруар

                    1.416

           81.330,00

           96.134,08

         146.662,29

         632.109,20

Март

                    2.469

         141.570,00

           96.134,08

 

         728.243,28

Април

                    2.409

         137.634,00

           96.134,08

           48.887,43

         775.489,93

Мај

                    2.456

         139.870,00

           96.134,08

           48.887,43

         822.736,58

Јун

                    1.227

           70.696,00

           96.134,08

           98.887,43

         819.983,23

Јул

                    1.225

           70.350,00

           96.134,08

         146.662,29

         769.455,02

Август

                    1.389

           80.144,00

           96.134,08

 

         865.589,10

Септембар

                    1.584

           92.267,00

           96.127,59

 

         961.716,69

Октобар

                    1.008

           58.634,00

           96.127,59

           96.662,22

         961.182,06

Новембар

                       874

           54.305,00

           96.127,59

 

     1.057.309,65

Децембар

                   1.502

           95.632,50

           92.588,39

 

     1.149.898,04

       Укупно

                19.441

   1.128.698,50

   1.150.043,80

       736.649,09

   1.149.898,04

       DEXA

                       641

           21.345,30

 

 

 

       Свега

 

   1.150,043,80

   1.150.043,80

       736.649,09

   1.149.898,04

2016.

Цјелокупан износ у КМ

                                                                           1.253.583,00

Мјесечна фактура КМ

                                                                                104.465,25

Мјесец

Број БОД

ВР.Извјешт.

Мјесечна фактура (1/12)

Плаћено

Укупан дуг

Почетно стање

 

 

 

 

     1.149.898,04

Јануар

                     1093

           63.194,00

         104.465,25

         198.887,43

     1.055.475,86

Фебруар

                     2240

         128.130,00

         104.465,25

         198.887,43

         961.053,68

Март

                     2208

         128.109,00

         104.465,25

           97.774,86

         967.744,07

Април

                     1091

           63.178,00

         104.465,25

 

     1.072.209,32

Мај

                     2813

        163.554,00

         104.465,25

           97.774,86

     1.078.899,71

Јун

                     1346

          79.242,00

         104.465,25

 

     1.183.364,96

Јул

                    1572

          92.563,00

         104.465,25

           97.774,86

     1.190.055,35

Август

                    1916

        115.520,00

         104.465,25

 

     1.294.520,60

Септембар

                    1608

        101.169,00

         104.465,25

        148.887,43

     1.250.098,42

Октобар

                    1302

           86.246,80

         104.465,25

        198.887,43

     1.155.676,24

Новембар

 

 

 

 

 

Децембар

 

 

 

 

 

       Укупно

                171.94

   1.020.905,80

   1.044.652,50

   1.038.874,30

   1.155.676,24

        DEXA

                       503

          17.566,90

 

 

 

       Свега

 

   1.038.472,70

   1.044.652,50

   1.038.874,30

   1.155.676,24

 

30.11.2016

Име посланика:

Сазив: 
9