Клуб посланика ПДП Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП поставио је 31. маја 2016. године, након наставка Дванаесте сједнице одржаног 24., 25. и 26. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                  На 5. сједници сам говорио о потенцијлном проблему око издавања дозволе за рад здравственој установи ''Нео Вита'' Пале, од стране Министарства, након тога покренут је спор око министарства, 15 мјесеци Фонд здравственог осигурања није вршио никакве исплате према овој здравственој установи, а по мишљењу адвоката ове здравствене установе, Фонд није смио раскинути уговор и прекидати исплату, док је болница била у судском спору са Министарством. А поготово што је судски спор ријешен у корист ове здравстене установе, ''Нео Вита'' Пале. Моје питање:

                  На који начин се може ријешити овај проблем?

ОДГОВОР:

Број:11/04-012-261/16

Датум:13.09.2017.год.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

       Клуб посланика ПДП је на 12. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 24., 25. и 26. маја 2016.год. поставио сљедеће посланичко питање:

        „На 5. сједници сам говорио о потенцијалном проблему око издавања дозволе за рад здравственој установи „Нео Вита“ Пале, од стране Министарства, након тога покренут је спор око Министарства, 15 мјесеци Фонд здравственог осигурања није вршио никакве исплате према овој здравственој установи, а по мишљењу адвоката ове здравствене установе, Фонд није смио раскинути уговор и прекидати исплату, док је болница била у судском спору са Министарством. А поготово што је судски спор ријешен у корист ове здравствене установе, „Нео Вита“ Пале. Моје питање:

     „На који начин се може ријешити овај проблем?“.

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

        Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) је издало рјешење Здравственој установи Болници из хируршких области „НЕО ВИТА“ Пале број: 11/04-501-124-3/14 од 07.03.2016.год.,  којим је утврђено да иста испуњава услове у погледу кадра, простора и опреме за рад, изузев за болничку апотеку, а у складу са чланом 45. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15)-у даљем тексту: Закон. Истим рјешењем, наведена здравствена установа је била обавезна да у року од дванаест мјесеци, изврши сертификацију, те регистрацију болничке апотеке, што до данашњег дана није учињено.

Министарство није надлежно за уговарање пружања здравствених услуга са здравственом установом, већ Фонд здравственог осигурања Републике Српске, а у  складу са чл. 124. и 125. Закона, те чл. 48., 56., 57. и 58. Закона о здравственом осигурању  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16).

 

                  С поштовањем,

 

                                                                                                                                                                        МИНИСТАР

                                                                                                                                                   Драган Богданић, др мед.

 

 

31.05.2016

Име посланика:

Сазив: 
9