Резултати гласања првог наставка Шесте редовне сједнице