Резултати гласања првог наставка Осме редовне сједнице